Dogoterapia jako terapia dzieci i dorosłych z udziałem psa

Niniejszy artykuł pod tytułem Co zrobić, gdy WordPress sprawia trudności? Skorzystaj z pomocy nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Co zrobić, gdy WordPress sprawia trudności? Skorzystaj z pomocy należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Dogoterapia jest metoda wspomagającą rehabilitację i leczenie poprzez kontakt z psem, który prowadzony jest przez wykwalifikowanego terapeutę.

Znaczenie dogoterapii

Ta forma terapii:

 • wpływa pozytywnie na sferę biopsychospołeczną osoby ,
 • pozwala na usprawnianie funkcji ruchowych
 • redukuje stres, zmniejsza lęk, stabilizuje emocje
 • zwiększa poczucie bezpieczeństwa
 • stymuluje zmysły (wzrok, dotyk)
 • pomaga okazywać uczucia, wyzwala aktywność
 • ułatwia porozumiewanie się z otoczeniem

Wskazania do terapii

Dogoterapia przynosi bardzo dobre efekty w przypadku:

 • dzieci z porażeniem mózgowym, z zespołem Downa
 • osób z upośledzeniem umysłowym
 • chorych na schizofrenię,
 • epileptyków
 • cukrzyków
 • cierpiących na chorobę Alzheimera
 • głuchych, niewidomych
 • przeciwwskazaniem jest alergia i strach przed psami

Pies w tej terapii musi być odpowiednio wyszkolony. Są to psy: łagodne, zrównoważone i ufne. Najczęściej jest to: golden retriever i labrador.