Kursy zawodowe SEP – jak wygląda egzamin? Co warto wiedzieć?

Niniejszy artykuł pod tytułem Co zrobić, gdy WordPress sprawia trudności? Skorzystaj z pomocy nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Co zrobić, gdy WordPress sprawia trudności? Skorzystaj z pomocy należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Aby podjąć pracę w zawodzie elektryka, konieczne są uprawnienia elektryczne. Można je zdobyć, realizując kursy zawodowe SEP. Co warto wiedzieć o tych szkoleniach? Jak zdobyć konieczne uprawnienia? Zapraszamy do lektury!

Kursy zawodowe SEP – czym są uprawnienia G1?

Uprawnienia elektryczne G1 to kwalifikacje w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i czynności kontrolno-pomiarowych związanych z urządzeniami elektrycznymi. Uprawnienia te dzielą się na dwie kategorie: D (dozór) oraz eksploatacja (E) i są niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku elektryka. Ze względu na ciągły rozwój technologii i zmiany w prawie energetycznym, uprawnienia te są wydawane na czas 5 lat. Po 5 latach należy ponownie podejść do kursu zawodowego i je odnowić.

Kto organizuje kursy zawodowe SEP?

Kursy zawodowe SEP organizowane są w oddziałach Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Szkolenie to ma na celu przygotować do pracy na stanowisku elektryka oraz pomóc zdać egzamin. Aby przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego, należy mieć ukończone 18 lat oraz minimum posiadać minimum podstawowe wykształcenie. Mile widziane, choć niekonieczne, jest wykształcenie około elektryczne, a także doświadczenie w branży.

Tematyka szkoleń dotyczy między innymi takich zagadnień, jak prawo energetyczne, układy sieciowe, urządzenie i instalacje elektryczne na placu budowy, a także rodzaje pomiarów związanych z urządzeniami elektrycznymi. Uczestnik poznaje zasady organizacji pracy przy instalacjach elektroenergetycznych oraz zapoznaje się z najważniejszymi zasadami bezpieczeństwa. W skład szkolenia wchodzą także zajęcia praktyczne z zakresu eksploatacji urządzeń, konserwacji, remontów, montażu oraz obsługi.

Jak wygląda egzamin kwalifikacyjny SEP?

Egzamin kwalifikacyjny składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Pytania są standaryzowane według ogólnie obowiązujących norm. Najpopularniejsze pytania, jakie mogą się pojawić na egzaminie to pytanie o warunki działania ochrony przeciwporażeniowej oraz dozwolone napięcia. Uczestnik powinien się wykazać bogatą wiedzą dotyczącą układów połączeń sieci oraz zasad działania wyłączników, przyłączania przewodów i ochrony. W skład egzaminu mogą wchodzić także zadania teoretyczne, polegające na wykonaniu konkretnych obliczeń lub wyjaśnieniu sposobu postępowania w danej sytuacji.