in ,

Jak można pomóc dziecku w nauce?

Jak pomóc dziecku w nauce?
Jak pomóc dziecku w nauce?

Pierwsze lata szkolne są ogromnym wyzwaniem dla dziecka i rodzica. I etap edukacji, obejmujący klasy 1-3, to okres, w którym uczeń zdobywa podstawowe umiejętności i kompetencje m.in. polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze oraz uczy się samodzielności, samodyscypliny oraz zasad współżycia w grupie. Zadaniem rodzica jest zachęcanie pociechy do nauki, monitorowanie jego pracy a w razie potrzeby pomoc w wyrównaniu i utrwalaniu zdobytych wiadomości. Jakie stosować zasady pracy z dzieckiem, jak pomagać?

Wypracuj prawidłowe nawyki dziecka i pozytywną postawę wobec szkolnych obowiązków

Na początek rodzic musi zadbać o dobre warunki do pracy ucznia (biurko, wywietrzony i dobrze oświetlony pokój, wyeliminowanie hałasu). Konieczne jest uregulowanie proporcji między czasem nauki i odpoczynku w domu. Należy wyznaczyć stałe godziny odrabiania prac domowych. Wdrażać dziecko do samodzielności i motywować do pracy, aby poczuło się za nią odpowiedzialne. W pierwszych miesiącach nauki rodzice powinni nadzorować dziecko, nie wolno jednak wyręczać małego ucznia z obowiązków. Rodzic nie krytykuje pracy dziecka, nie porównuje pociechy z innymi dziećmi. Zauważa postępy i chwali nawet za najdrobniejsze osiągnięcia. Należy rozmawiać z dzieckiem o szkole, znać jego kolegów, mieć stały kontakt z nauczycielem. I najważniejsze – być gotowym do pomocy w niwelowaniu kłopotów szkolnych.

Przestrzegaj kilku zasad

  • podczas pracy z dzieckiem nie twórz atmosfery presji i nadmiernych oczekiwań
  • obserwuj pociechę, zwracaj uwagę na jego zachowanie, jeśli jest smutne, wycofane pytaj o powód takiego stanu rzeczy. Gdy jest nadpobudliwe, wyciszaj jego emocje
  • jeśli otrzymasz od nauczyciela informacje o pojawiających się kłopotach w nauce, nie bagatelizuj tego, dopytaj o możliwości pomocy w szkole i wskazówki do pracy w domu
  • nie zamartwiaj się deficytami dziecka, podejdź do problemu konstruktywnie
  • poznaj przyczynę trudności dziecka w nauce
  • podczas nauki z dzieckiem stosuj formy gier i zabaw
  • dziecko musi otrzymać od Rodzica wsparcie i być pewne, że może liczyć na niego liczyć

Samouczek123.pl to platforma edukacyjna dla rodziców uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.

  • pomoc rodzicom w identyfikacji problemów edukacyjnych dziecka,
  • zachęcenie małego ucznia do pokonywania trudności w nauce oraz rozwijanie jego kompetencji.

Rodzice znajdą tutaj ćwiczenia, zabawy i gry rozwijające umiejętności dzieci oraz wyrównujące deficyty rozwojowe. Mogą liczyć na profesjonalne porady z rożnych dziedzin wychowania oraz pomoc merytoryczną dotyczącą poszczególnych edukacji: polonistycznej, matematycznej i artystycznej.

Samouczek123.pl jest bazą ciekawych zadań i ćwiczeń, które urozmaicą pracę rodzica z dzieckiem w domu. Zestawy zadań zostały opracowane przez doświadczonego i profesjonalnego nauczyciela specjalizującego się w pracy z dziećmi zdolnymi i uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Atutem portalu jest różnorodność form i metod edukacyjnych oraz zróżnicowany poziom trudności zadań. Wszystkie zaprezentowane materiały są sprawdzone w pracy dydaktycznej z uczniami w klasie. Efekty? Tylko pozytywne! Lepsza koncentracja podczas nauki, szybsze przyswajanie i utrwalanie wiedzy.

Jak sieci spożywcze mogą wykorzystać technologię do poprawy bezpieczeństwa żywności w swoich sklepach?

Jak sieci spożywcze mogą wykorzystać technologię do poprawy bezpieczeństwa żywności w swoich sklepach?

SŁUCHAWKI SUREFIRE DLA PRAWDZIWYCH GRACZY-3

Słuchawki Surefire dla prawdziwych graczy